Thủ tục thuế

Thủ tục bù trừ của tiền thuế GTGT phải nộp với tiền thuế được hoàn lại

Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 1714/TCT-KK nhằm tháo gỡ vướng mắc của cơ quan Thuế địa phương trong việc bù trừ số thuế được hoàn với số thuế người nộp thuế còn nợ với cơ quan Hải quan theo chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước.

Đăng ký thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (môn chưa đạt hoặc các môn chưa thi)

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi)

Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp

Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc)

Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh doanh

  Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh doanh trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)  

Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh trừ Hợp tác xã, tổ hợp

Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Trừ trường hợp qua một cửa liên thông

Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với Đại lý thuế

Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với Đại lý thuế - Đăng ký hoạt động lần đầu

Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân

Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp cho Cơ quan thuế

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát

Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân

Cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị Cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân.

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu)

Cách thức đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu đối với dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Tổng cục Thuế

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.