Thủ tục thuế

Lập hóa đơn đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu được quy định như thế nào?

Tại công văn số 3899/TCT-CS ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 34/LS-CV ngày 11/5/2009 của Công ty Cổ phần Long Sơn về việc lập hoá đơn đối với hàng hoá uỷ thác xuất khẩu, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.