Video Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng internet

15/11/2021

Nếu như trước đây, Doanh nghiệp hoặc Cá nhân kê khai thuế qua mạng vẫn phải đến các điểm giao dịch của ngân hàng hoặc kho bạc để nộp thuế thì khi các ứng dụng của dự án hoàn thành, DN hoặc cá nhân có thể thông qua cổng thông tin nộp thuế điện tử của cơ quan thuế hoặc cổng thông tin của các T-VAN để nộp thuế ngay qua mạng mà không cần phải di chuyển. Khi vào ứng dụng nộp thuế điện tử, hệ thống xử lý thông tin sẽ tự động thông báo cho DN hoặc cá nhân biết cụ thể từng loại thuế và số thuế phải nộp, thay vì phải kê khai thủ công như trước đây. Đặc biệt, tất cả các thông tin giao dịch giữa cơ quan thuế và DN đều được lưu trên hệ thống nên khi có vướng mắc, các đơn vị liên quan có thể tra cứu được ngay.<

>

Về phía cơ quan thuế, khi triển khai ứng dụng này sẽ nắm kịp thời, chính xác, thông tin về người nộp thuế, giảm thiểu việc phải điều chỉnh số liệu do sai sót của DN hoặc cá nhân, đồng thời tiền thuế được chuyển từ tài khoản DN hoặc cá nhân vào NSNN sẽ nhanh hơn.<

>

Hướng dẫn kê khai

Hướng dẫn quyết toán thuế cho Doanh nghiệp

Hướng dẫn quyết toán thuế cho cá nhân

Cùng danh mục

Thông tư 119 sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Ngày 25-8, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Ngành thuế sẽ mạnh tay cắt giảm thủ tục hành chính thuế

Nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người nộp thuế Cục thuế quyết tâm cải cách thủ tục hành chính thuế để giảm 100 giờ thời gian nộp thuế mỗi năm.