Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

12/11/2018

Tại công văn số 3744/TCT-CS ngày 15 tháng 9 năm 2009 và công văn số 3771/TCT-CS của Tổng cục thuế trả lời Trả lời công văn số 988/CT-KTT ngày 6/7/2009 của Cục thuế tỉnh Lào Cai và công văn số 2604/CT-THNVDT ngày 14/8/2009 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum  về việc xử lý vi phạm đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Điều 8 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế.
- Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.
- Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định về xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định:


“... Các hành vi vi phạm quy định tại Điều này bị phát hiện trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nhưng không làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số thuế miễn, giảm thì chỉ bị xử phạt về hành vi phạm về thủ tục thuế.”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau phát hiện số thuế đề nghị hoàn lớn hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn (hoặc không đủ điều kiện để được hoàn thuế); nếu kiểm tra, loại trừ các chứng từ không đủ điều kiện hoàn thuế nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp thì người nộp thuế bị xử phạt về hành vi vi phạm về thủ tục thuế theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên.

 

- Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:
“3. Một hành vi vi phạm pháp luật về thuế chỉ bị xử phạt một lần, cụ thể như sau:
a) Một hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã được người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hoặc đã lập biên bản để xử phạt thì không được lập biên bản, ra quyết định xử phạt lần thứ hai đối với hành vi đó. Trường hợp hành vi vi phạm vẫn tiếp tục được thực hiện mặc dù đã bị người có thẩm quyền xử phạt ra lệnh đình chỉ thì áp dụng biện pháp tăng nặng theo quy định tại Điều 3 Nghị định này;...”.
- Điểm 1 Điều 1 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP quy định:

-
“... Khi xác định mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì xem xét giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc nếu có một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng. Sau khi giảm trừ theo nguyên tắc trên, nếu còn một tình tiết tăng nặng hoặc một tình tiết giảm nhẹ thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và thái độ khắc phục hậu quả của đối tượng vi phạm, người có thẩm quyền xử lý xem xét áp dụng mức phạt tiền đối với trường hợp có một tình tiết tăng nặng hoặc trường hợp không có tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ. Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thì mỗi tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ được tính tăng hoặc giảm 20% mức phạt trung bình của khung tiền phạt”.

-                                                              
- Tại điểm 1.2 mục III phần A Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1.2. Vi phạm nhiều lần trong lĩnh vực thuế là trường hợp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế thuộc loại hành vi nêu tại điểm 3, Mục I Phần A Thông tư này mà trước đó đã vi phạm nhưng chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử phạt.”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế nghiên cứu cụ thể đối với từng hồ sơ chậm nộp so với thời gian quy định để xác định hành vi vi phạm theo nguyên tắc một hành vi vi phạm pháp luật về thuế chỉ bị xử phạt một lần và cách xác định hành vi vi phạm nhiều lần trong lĩnh vực thuế.
Đối với người nộp thuế có nhiều hồ sơ khai thuế GTGT nộp cùng một lúc thì xác định mỗi hồ sơ khai thuế nộp chậm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế là một hành vi vi phạm về thủ tục thuế. Trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế được xác định là hành vi vi phạm về thủ tục thuế mà có tình tiết tăng nặng (do vi phạm nhiều lần) thì vẫn xác định là hành vi vi phạm về thủ tục thuế, người nộp thuế bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế đồng thời áp dụng mức xử phạt có tình tiết tăng nặng đối với hành vi đó.

Cùng danh mục

Thông tư 119 sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Ngày 25-8, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Ngành thuế sẽ mạnh tay cắt giảm thủ tục hành chính thuế

Nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người nộp thuế Cục thuế quyết tâm cải cách thủ tục hành chính thuế để giảm 100 giờ thời gian nộp thuế mỗi năm.