Một số vướng mắc về thời hạn nộp thuế

12/12/2021

Theo Cục Hải quan Bình Dương, trong quá trình triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, tại đơn vị đã phát sinh một số vướng mắc về thời hạn nộp thuế đối với số tiền ấn định thuế.

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, tại công văn 4374/TCHQ-TXNK ngày 1-8-2013 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định thuế là ngày thông quan hoặc giải phóng hàng”. Cục Hải quan Bình Dương phát sinh vướng mắc đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu đủ điều kiện được hưởng ân hạn nộp thuế 275 ngày, trong thời hạn được hưởng ân hạn thuế có phát sinh số tiền thuế ấn định thuế thì số tiền ấn định này không được ân hạn, đồng thời còn bị nộp tiền chậm nộp từ ngày thông quan, giải phóng hàng đến ngày thực nộp.

Hơn nữa, Cục Hải quan Bình Dương cho rằng, quy định trên không thống nhất với quy định tại tiết đ, khoản 3, mục I, công văn 8356/BTC-TCHQ ngày 28-6-2013 của Bộ Tài chính, quy định "trường hợp phải khai báo bổ sung số tiền thuế thiếu, tiền thuế do cơ quan Hải quan ấn định thì thời hạn nộp thuế tính từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng”. Quy định này có thể hiểu nếu doanh nghiệp được ân hạn nộp thuế thì thời hạn nộp số tiền ấn định thuế vẫn là thời hạn ân hạn, nhưng được tính từ ngày  thông quan, giải phóng hàng.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương đề xuất, hướng dẫn thực hiện theo tiết đ, khoản 3, mục I công văn 8356/BTC-TCHQ ngày 28-6-2013, cụ thể, thời hạn nộp số tiền ấn định thuế tính từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng”, trường hợp doanh nghiệp được hưởng ân hạn nộp thuế thì thời hạn nộp số tiền ấn định thuế là thời hạn ân hạn, nhưng kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng.

Đối với tờ khai đăng kí trước ngày 1-7-2013, Cục Hải quan Bình Dương phát sinh vướng mắc đối với trường hợp doanh nghiệp được hưởng thời hạn ân hạn nộp thuế 275 ngày, trong thời hạn ân hạn phát sinh ấn định thuế thì số tiền ấn định thuế phải nộp ngay không được ân hạn, gây khó khăn cho doanh nghiệp, mặc dù doanh nghiệp đủ điều kiện ân hạn và chưa hết thời hạn được ân hạn.

Đối với tờ khai phát sinh trước 1-7-2013 không được ân hạn nộp thuế, sau đó phát sinh số tiền thuế ấn định thì thời hạn nộp thuế là ngày ban hành ấn định thuế sẽ gây thất thu số tiền phạt chậm nộp tính từ ngày thông quan, hoặc giải phóng hàng.

Để giải quyết vướng mắc trên, Cục Hải quan Bình Dương kiến nghị, thời hạn nộp số tiền ấn định thuế từ từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng. Nếu doanh nghiệp được hưởng ân hạn nộp thuế thì thời hạn nộp số tiền thuế ấn định là thời hạn được ân hạn nhưng kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng. Nếu doanh nghiệp không được ân hạn nộp thuế thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định là ngày thông quan hoặc giải phóng hàng./.

Cùng danh mục

Thông tư 119 sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Ngày 25-8, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Ngành thuế sẽ mạnh tay cắt giảm thủ tục hành chính thuế

Nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người nộp thuế Cục thuế quyết tâm cải cách thủ tục hành chính thuế để giảm 100 giờ thời gian nộp thuế mỗi năm.

5 DN bị dừng làm thủ tục hải quan vì chậm nộp thuế

Cục Hải quan Hà Tĩnh vừa ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK trên toàn quốc của 5 DN vì không chấp hành thông báo phạt chậm nộp thuế.

Hướng dẫn đăng ký khoản vay nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 22/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh.

Quy định mới về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe từ 1/11/2013

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 127/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ 1/11/2013.

Hơn 2 triệu người không phải quyết toán thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và những tác động của các quy định trong thông tư đến đời sống xã hội và người nộp thuế (NNT)

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.