Thuế doanh nghiệp

Tăng nặng hình phạt với các vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp

Các quy định về thuế đối với doanh nghiệp (DN) sẽ được hướng dẫn theo hướng giảm thủ tục và thời gian, nhưng kèm theo đó là tăng nặng hình phạt với các vi phạm.

Những quy định mới về thuế cần quan tâm

Đây là Nghị định hướng dẫn Luật hết sức quan trọng, có tác động đến nhiều đối tượng. Tạp chí Tài chính số 8/2013 đã đăng kỳ 1 bài phân tích, bình luận “Nghị định số 83/2013/NĐ-CP: Những quy định mới cần quan tâm”, để độc giả có cái nhìn toàn diện, đầy đủ, chính xác về những hướng dẫn Luật mới này, Tạp chí Tài chính giới thiệu kỳ 2 bài viết này…

Thí điểm việc thu nộp và hoàn trả thuế nội địa qua tài khoản chuyên thu

Tổng cục Thuế đang xúc tiến xây dựng cơ chế chính sách để thực hiện thí điểm việc thu nộp và hoàn trả thuế nội địa qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế tại ngân hàng thương mại (NHTM).

Sẽ có nhiều ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp

Theo Bộ Tài chính, từ 1-1-2014 thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (Luật thuế TNDN) sẽ có nhiều ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp (KCN).

Ưu đãi thuế TNDN đối với nhóm DN hoạt động lĩnh vực công nghệ cao

Đó là một trong những nội dung của Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập DN (TNDN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN vừa được Bộ Tài chính hoàn tất là sẽ cụ thể hoá ưu đãi thuế TNDN đối với nhóm DN hoạt động lĩnh vực công nghệ cao, DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thí điểm thu nộp và hoàn trả thuế nội địa qua tài khoản chuyên thu

Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đang xúc tiến xây dựng cơ chế chính sách để thực hiện thí điểm việc thu nộp và hoàn trả thuế nội địa qua tài khoản chuyên thu của cơ quan Thuế tại Ngân hàng thương mại. Dự kiến, ngay đầu năm 2014 sẽ thực hiện thí điểm tại địa bàn Hà Nội và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Xử lý chênh lệch tỷ giá khi quyết toán thuế TNDN

Trong quá trình sử dụng số liệu kế toán để kê khai thuế TNDN, việc xử lý chênh lệch tỷ giá lại tuân thủ các quy định của Luật Thuế TNDN. Vấn đề đặt ra là, các quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán đang có sự khác biệt nhất định với chính sách thuế TNDN hiện hành, dẫn đến sự thiếu nhất quán trong việc sử dụng thông tin kế toán để kê khai, quyết toán thuế TNDN.

Không thể miễn phạt chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh thuế

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế trong thời hạn bảo lãnh của Công ty TNHH BASF Việt Nam.  

Đề xuất tổ chức tài chính vi mô được miễn thuế thu nhập trong 2 năm

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đối với Tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, Theo đó, đề xuất việc thí điểm áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.

Các tổ chức tài chính vi mô sẽ được áp dụng ngay mức thuế suất thuế TNDN 20%

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế TNDN đối với tổ chức tài chính vi mô. Theo đó, dự kiến sau khi được ban hành, các tổ chức tài chính vi mô sẽ được áp dụng ngay mức thuế suất thuế TNDN 20% và  từ 1/1/2016, mức thuế này sẽ được giảm tiếp xuống 17%.

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.