Hóa đơn

Xử lý hành vi sử dụng hóa đơn đặt in chưa thông báo phát hành

Trả lời công văn số 105/CV-CT ngày 07/03/2013 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc DN sử dụng hóa đơn đặt in chưa thông báo phát hành, ngày 21/5/2013, Tổng cục thuế có Công văn 1668/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Xuất hóa đơn

Khi xuất hóa đơn lưu ý lập hoá đơn, tổ chức, cá nhân phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn: Giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu, phí tính ngoài...

Hóa đơn đỏ - Hóa đơn GTGT (hóa đơn vat)

Hoá đơn đỏ - hóa đơn gtgt (hóa đơn VAT) là hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Hóa đơn tự in

Theo quy định tại điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về hóa đơn tự in như sau....

Mua hóa đơn

Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, doanh ngiệp tiến hành thủ tục kê khai nộp thuế môn bài và thủ tục mua hóa đơn đỏ lần đầu. Trình tự và thủ tục mua hóa đơn như sau:..

Mẫu hóa đơn

Theo quy định của pháp luật thì mẫu hóa đơn bao gồm các loại sau: Hóa đơn GTGT 3 liên, mẫu số 01-GTKT-3LL,  Hóa đơn GTGT 2 liên, mẫu số 01-GTKT-2LN..........

Mất hóa đơn

Khi xảy ra mất hóa đơn mua hàng bản gốc (liên 2) do hoàn cảnh khách quan như: Thiên tai, hỏa hoạn, bị mất cắp, thì tổ chức, cá nhân phải khai báo, lập biên bản về số hóa đơn bị mất, lý do mất có xác nhận của cơ quan thuế hoặc công an địa phương....

In hóa đơn

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế....

Hóa đơn bán hàng

Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ: Quản lý các hoạt động tạo hóa đơn theo quy định tại Nghị định này; Ký hợp đồng đặt in hóa đơn với các cơ sở in có đủ điều kiện trong trường hợp đặt in hóa đơn;....

Hủy hóa đơn

Theo quy định tại điều 27 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về hủy hóa đơn như sau:

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.