Mẫu hóa đơn

26/11/2018

Mẫu hóa đơn theo quy định hiện hành hiện nay gồm có các loại:

1. Hóa đơn GTGT 3 liên, mẫu số 01-GTKT-3LL

2. Hóa đơn GTGT 2 liên, mẫu số 01-GTKT-2LN

3. Hóa đơn bán hàng 3 liên, mẫu số 02-GTTT-3LL

4. Hóa đơn bán hàng 2 liên, mẫu số 02-GTTT-2LN

5.  Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính, mẫu số 05TTC-3LL

6.  Hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản, mẫu số 06TMH-3LL

7.  Hóa đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tính tiền), mẫu số 07MTT

8.  Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, mẫu số 03VT-3LL (ký hiệu xêry.../99 trở đi)

9. Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, mẫu số 04/XKĐL/3LL

10.  Hóa đơn thu phí bảo hiểm, mẫu số 05BV/BH hay 05/BH

11.  Hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, mẫu số 01/TSTT-3L

12.  Hóa đơn bán tài sản thanh lý, mẫu số HĐ/TSTL-3L

13.  Hóa đơn bán hàng dự trữ Quốc gia, mẫu số 02HDT-4LH.

Trên đây là 13 loại mẫu hóa đơn được sử dụng hiện nay bạn cần tham khảo, kể từ ngày 01/01/2011 doanh nghiệp được quyền tự in hóa đơn nếu có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

 

<

id="item-detail">


<

>

Cùng danh mục

Phải có hóa đơn rõ ràng mới có thể trao đổi hàng hóa qua biên giới

Cục Thuế Lào Cai vừa có kiến nghị với Tổng cục Thuế, cần có quy định chặt đối với hàng hoá trao đổi mua bán của cư dân biên giới, chợ biên giới. Theo đó, lượng hàng hoá trao đổi phải được thực hiện bảng kê đầy đủ, chứng từ hoá đơn rõ ràng để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá.

Công văn 11894/BTC-TCT năm 2014 về xuất hóa đơn bán hàng giá trị gia tăng định kỳ

Công văn 11894/BTC-TCT năm 2014 về xuất hóa đơn bán hàng giá trị gia tăng định kỳ do Bộ Tài chính ban hành