Hóa đơn

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Theo quy định tại điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

Theo quy định tại điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua như sau:

Nguyên tắc, thủ tục xử lý vi phạm, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, cưỡng chế và thời hạn thi hành quyết định xử phạt

Theo quy định tại điều 35 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về nguyên tắc, thủ tục xử lý vi phạm, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, cưỡng chế và thời hạn thi hành quyết định xử phạt như sau...

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Theo quy định tại điều 37 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau...

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với trường hợp ủy thác xuất nhập khẩu

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu được quy định như thế nào?

Xử phạt làm mất hóa đơn

Xử phạt làm mất hóa đơn được pháp luật quy định như thế nào

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.