Tư vấn luật

Xin ly hôn (Những nội dung cơ bản cần lưu ý)

Tòa án thụ lý đơn, xem xét đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí gửi người viết đơn ly hôn. Người viết đơn xin ly hôn nộp án phí và nộp biên lai nộp tiền tạm ứng án phí lại cho Tòa án.

Dịch vụ thành lập công ty (Công ty tư vấn ASIMIC)

Bạn đã có đề án thành lập công ty nhưng còn chưa nắm rõ pháp luật về doanh nghiệp, bạn không có thời gian để tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền. Bạn có muốn tìm thêm về: Dịch vụ thành lập công ty, các bước thành lập công ty..

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài được cấp giấy phép lao động làm việc  tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện xin cấp giấy phép lao động là: Đủ 18 tuổi trở lên; có sức khỏe phù hợp với công việc, không có tiền án,...........

Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc người nước ngoài lái xe đăng ký vào Việt Nam với thời gian từ 3 tháng trở lên, có Giấy phép lái xe quốc tế hay quốc gia (do nước ngoài cấp) còn giá trị sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam phải làm thủ tục xin đổi sang Giấy phép lái xe của Việt Nam tương ứng. Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài như sau:

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động...

Chi phí thành lập doanh nghiệp được thanh toán như thế nào?

Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết....

Sĩ quan đã nghỉ hưu có được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp không?

Trường hợp của ông đã nghỉ hưu theo chế độ thì không thuộc diện cấm tại điểm c khoản 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp. Ông trước kia là sĩ quan nên không phải là cán bộ, công chức nên không chịu sự hạn chế đối với cán bộ, công chức sau khi nghỉ hưu...

Các giấy tờ, tài liệu cần thiết phải nộp khi nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án

Hồ sơ xin ly hôn tại cơ quan Tòa án người nộp đơn cần nộp bao gồm các tài liệu sau:.......

Không là cổ đông công ty có thể được đề bạt vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần không?

Điều kiên Chủ tich Hội đồng quản tri là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty....

Giám đốc công ty cổ phần có được làm giám đốc công ty khác không?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác...

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.