Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc

15/01/2022

Ông Lê Minh Quân (nakinax@...) làm việc cho một công ty lâm nghiệp từ tháng 1/2008-1/2013, sau đó xin nghỉ việc không hưởng lương đến hết tháng 8/2013. Tháng 9/2013 ông Quân làm đơn xin nghỉ việc. Ông Quân hỏi, ông có được hưởng trợ cấp thôi việc không?


Vấn đề ông Quân hỏi, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:Theo quy định tại Điều 48 Bộ Luật Lao động (BLLĐ), khi hợp đồng lao động (HĐLĐ) chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này (trong đó có trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thoả thuận chấm dứt HĐLĐ; hoặc người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật), thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.


Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Theo baodientu.chinhphu.vn
Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.


Đối với trường hợp của ông Lê Minh Quân, nếu sự việc đúng như ông trình bày, thì ông Quân có thời gian thực tế làm việc cho doanh nghiệp là 5 năm (từ tháng 1/2008-1/2013). Trong đó, thời gian từ tháng 1/2009 là thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.


Căn cứ quy định tại Điều 48 BLLĐ, thời gian ông Quân được tính trả trợ cấp thôi việc là 1 năm (từ tháng 1/2008 đến hết tháng 12/2008), nên ông được trợ cấp thôi việc bằng ½ tháng lương.


Do 6 tháng liền kề trước khi thôi việc ông Quân nghỉ việc không hưởng lương, nên doanh nghiệp có thể lấy tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi ông Quân nghỉ việc không hưởng lương để làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho ông.

Cùng danh mục

Ly hôn cần thủ tục gì?

Muốn ly hôn cần những thủ tục gì? Nếu thuận tình thì thủ tục như thế nào? Tài sản có đất đai thì thủ tục chia như thế nào?

Thủ tục ly hôn giữa người nước ngoài và người Việt Nam

Vấn đề ly hôn trong quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài được xem là quyền dân sự của mỗi bên và được pháp luật bảo hộ. Thủ tục ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam được quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình