Giám đốc công ty cổ phần có được làm giám đốc công ty khác không?

26/11/2018

Câu hỏi: Tôi đang là Giám đốc của môt công ty cổ phần. Do nhu cầu kinh doanh tôi có dư đinh cùng tham gia thành lập một công ty khác dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên và giữ chức vụ giám đốc công ty này. Xin hỏi Luât sư, tôi có thể đồng thời làm giám đốc công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên như dự kiến không?

 

Trả lời:

Thành lập và hoạt đông kinh doanh là quyền của mỗi công dân được pháp luât bảo hộ. Tuy nhiên để quản lý hoạt đông kinh tế đất nước nên pháp luật quy đinh những điều kiên nhất định đối với chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) trong loai hình công ty cổ phần.

Tại khoản 2 điều 116 Luât Doanh nghiệp năm 2005 quy đinh về Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần:

“….Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác... ,,”

Hiện nay ông đang là Giám đốc của công ty cổ phần  thì không được đồng thời làm Giám đốc công ty TNHH.hai thành viên.

Pháp luât quy đinh giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần không được làm Giám đốc hoăc Tổng giám đốc của doanh nghiêp khác vì loại hình công ty cổ phần là loai hình công ty đại chúng, vốn, quyền lơi được chia thành các cổ phần nhỏ, chủ sở hữu công ty là những cổ đông nắm giữ cổ phần. Số lương chủ sở hữu công ty cổ phần lớn và không hạn chế. Do đó việc điều hành quản lý công ty cổ phần rất quan trong, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều chủ thể. Bên canh đó tại khoản 3 điều 116 Luật doanh nghiệp quy đinh về quyền và nhiêm vụ của giám đốc (Tổng giám đốc)  công ty cổ phần rất rộng nên sự điều hành, quản lý của Giám đốc (Tổng giám đốc) là rất quan trọng, vấn đề lợi ích của cá nhân Giám đốc (Tổng giám đốc) với lợi ích tập thể cổ đông cần được bảo vệ. Do đó pháp luật quy đinh chặt chẽ yêu cầu đối với chức vụ giám đốc (Tổng giám đốc) mục đích nhằm đảm bảo sư an toàn quyền lợi của những cổ đông công ty cổ phần.

Trong trường hợp này ông vẫn có thể tham gia thành lập công ty TNHH hai thành viên và trở thành người quản lý công ty nhưng không được giữ chức vụ Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty này.

Ls Nguyễn Minh Tiến www.thutucthanhlapcongty.vn

.................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Tư vấn Luật được sự Công tác tư vấn của  Asimic

Những ý kiến pháp lý của đưa ra chỉ giải đáp cho câu hỏi cụ thể nêu trên. Luật sư của Asimic đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, trên thực tế có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Asimic để được tư vấn cụ thể hơn. Bản quyền Ý kiến pháp lý nêu trên thuộc về công ty tư vấn Asimic, trừ những nội dung trích nguyên văn quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái sử dụng Ý kiến pháp lý này mang mục đích thương mại phải được sự đồng ý của Asimic

Để liên hệ với Luật sư của Asimic

Hãy liên hệ tại địa chỉ www.asimic.com

Cùng danh mục

Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Ly hôn cần thủ tục gì?

Muốn ly hôn cần những thủ tục gì? Nếu thuận tình thì thủ tục như thế nào? Tài sản có đất đai thì thủ tục chia như thế nào?