Sách thuế

Sách Thuế bảo vệ môi trường (Thực hiện từ 1/1/2012)

Từ ngày 1/1/2012, Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành. Đây là chính sách thuế mới điều chỉnh đối với một số sản phẩm, hàng hóa gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường, thu đối với cả sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Quản trị doanh nghiệp - Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành

SÁCH "Quản trị doanh nghiệp - Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành" Chứa đựng nhiều kiến thức sâu sắc và những lời khuyên của các chuyên gia, Quản trị doanh nghiệp cung cấp một cái nhìn toàn diện trong quản lý mối quan hệ cổ đông và kiểm tra trạng thái hiện tại của cơ chế quản lý

Sách hướng dẫn mới về thuế GTGT và hóa đơn chứng từ 2013

Sách "Hướng dẫn mới về thuế GTGT và hóa đơn chứng từ 2013". Đặt mua sách vui lòng liên hệ theo số điện thoại tại cuối bài

Sách 288 diệu kế giúp giám đốc đưa công ty lên tầm lớn mạnh

SÁCH "288 diệu kế giúp giám đốc đưa công ty lên tầm lớn mạnh" được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế đã thành công của nhiều nhà lãnh đạo của các nước trên thế giới. Sẽ định hướng cho bạn từ những bước đi đầu tiên đến khi Công ty phát triển, giải đáp một số tình huống thực tế mà Giám đốc đang mắc phải trong quá trình lãnh đạo.

Sách Quy định mới về thuế GTGT - Hóa đơn chứng từ- Khấu hao TSCĐ áp dụng từ 01/ 07 /2013

SÁCH: Quy định mới về thuế GTGT - Hóa đơn chứng từ- Khấu hao TSCĐ áp dụng từ  01/ 07 /2013 của Tapchithue

Sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

SÁCH "26 Chuẩn mực kế toán kế toán Việt Nam" bao gồm: quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15

Sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15" (Quyển 1 và Quyển 2: Hệ thống thống tài khoản, Báo cáo tài chính, Chứng từ, Sổ sách kế toán)

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15

Sách: Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15

Sách Hệ thống văn bản pháp luật về cán bộ công chức 2010

Luật quy định việc “Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng” (Điều 6). Các quy định này của Luật cán bộ, công chức đã khẳng định và nhấn mạnh: việc quản lý công chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn, đặc biệt chú trọng đến năng lực, tài năng.

Tình huống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

Sách "Tình huống pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân" của tác giả Sơn Hà. Cuốn sách được trình bày dưới dạng tình huống cụ thể, ngắn gọn và gần gũi với thực tế cuộc sống. Chúng tôi hy vọng rằng, cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn đọc.

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.