Sách Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế

04/02/2022

Tên sách: Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế

Số trang:

Khổ in: 20*28

NXB: NXB Tài Chính

Tác giả: Hà Thị Ngọc Hà

Nội dung cuốn sách “Hướng dẫn thực hành thuế và kê toán thuế doanh nghiệp” bao gồm:

Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Quyết định sô 15/2006/QĐ-BTC -  đã được sửa đổi, bổ sung theo: Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009, Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 17/10/2009, Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 07/11/2008 của Bộ Tài Chính)

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Đá được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ tài chính)

Chương I Quy định chung về kế toán thuế

Chương II Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng

Chương III Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương IV Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và kế toán thuế XNK

Chương V Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Chương VI Thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 046.292.7243 - Hotline: 0963.680.420 ( Chị Mai )

Cùng danh mục

Mua bán sách về thuế và kế toán nhà nước

Chúng tôi có cung cấp các sách về thuế và kế toán nhà nước. Để chọn mua các sách về thuế và kế toán Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo các đầu sách tại mục Sách thuế và liên hệ cho chúng tôi.

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2014 sủa đổi bổ sung

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung được xuất bản Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư 138/2011/TT – BTC ngày 04/10/2011 của Bộ tài chính.

Sách Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2013

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2013 - Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung (Có Hiệu Lực Từ 01/01/2014). Quốc hội thông qua kỳ họp quốc hội khóa XIII, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp... Với 91,57% đại biểu tán thành, chiều 19/6 Quốc hội đã thông qua qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuyển chọn các mẫu hợp đồng thông dụng mới nhất dùng trong doanh nghiệp năm 2013

Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên. Nênsoạn thảo một bản hợp đồng đáp ứng được các yêu cầu của công việc cũng như đảm bảo tính pháp lý là công việc không đơn giản...

Sách Hướng dẫn thực hành kế toán thuế và quyết toán thuế trong doanh nghiệp

Để giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp, các cán bộ thực hành kế toán và bạn đọc quan tâm đến kế toán và thuế áp dụng cho các doanh nghiệp cập nhật được những thông tin mới nhất về thuế và kế toán. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP”.

Sách Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân 2013

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân 2013: Tập hợp các điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2013.

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.