Hóa đơn chứng từ áp dụng từ 01/01/2011; Giải đáp vướng mắc về thuế: GTGT, TNDN và các loại thuế khác.

09/02/2019

I. Giới thiệu cuốn sách:
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo quyền chủ động cho doanh nghiệp trong quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ cũng như từng bước khắc phục tình trạng mua bán hóa đơn “Tài chính” ngày 14/5/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Quy định hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thay thế cho Nghị định số 89 /2002/NĐ-CP. Bộ tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về Chế độ hóa đơn chứng từ được áp dụng từ 01/01/2011. So với chế độ hoá đơn chứng từ hiện hành thì có nhiều nội dung thay đổi, quy định mới hoàn toàn; đó là:
1- Trao quyền tự chủ cho cơ sở kinh doanh trong việc sử dụng hóa đơn bằng việc quy định cơ sở kinh doanh được hình thành dưới hình thức là doanh nghiệp sẽ sử dụng hóa đơn tự in hoặc tự đặt in hóa đơn, doanh nghiệp nào đủ điều kiện thì tạo hóa đơn điện tử. Kể từ ngày 01/01/2011 trở đi, cơ quan thuế không bán hóa đơn cho cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp.
2- Quy định cụ thể các loại hoá đơn gồm hoá đơn xuất khẩu, hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng, các loại hoá đơn khác; quy định về hình thức hoá đơn gồm hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử, hoá đơn đặt in.
3- Để giảm bớt sự tập trung quản lý hóa đơn, Nghị định đã trao quyền tự chủ cho các Cục thuế trong việc tự đặt in hóa đơn để bán, cấp cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh, thành phố Cục thuế quản lý.
4- Quy định tổ chức, cá nhân bán hàng có uỷ nhiệm bán hàng hoá, dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác, được uỷ nhiệm lập hoá đơn cho tổ chức, cá nhân nhận uỷ nhiệm khi bán hàng hoá, dịch vụ.
5- Quy định chi tiết các hành vi vi phạm và các hình thức xử phạt phù hợp với các Luật và Pháp lệnh hiện hành, đảm bảo rõ ràng dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện giảm bớt các vướng mắc, tranh chấp trong thực thi.
Ngoài ra, nhằm giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về thực hiện đúng các luật thuế, với các nội dung tại các công văn do Bộ tài chính, Tổng cục thuế hướng dẫn trả lời trong năm 2010 về các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế GTGT, TNDN, TNCN và các loại thuế khác, sách cũng được biên soạn dưới dạng Hỏi – đáp theo nội dung xử lý cụ thể giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn chính sách thuế và có thể áp dụng trong trường hợp tương tự.

Sách dày 512 trang khổ 16 x 24, do VTCA phát hành. Nội dung sách được kết cấu thành 3 phần:
Phần I : Hướng dẫn in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn áp dụng từ năm 2011
(Phần này được hướng dẫn cụ thể theo từng vấn đề, được lồng ghép cả Nghị định và Thông tư mới)
Phần II: Giải đáp vướng mắc về thuế: GTGT, TNDN, các loại thuế khác .
Phần III: Hệ thống văn bản về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bao gồm: Nghị định số 51/2010/NĐ-CPcủa Chính Phủ ngày 14/5/2010 Quy định hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn Nghị Định số 51 của Bộ Tài Chính.

Liên hệ đặt mua (click here)

Cùng danh mục

Mua bán sách về thuế và kế toán nhà nước

Chúng tôi có cung cấp các sách về thuế và kế toán nhà nước. Để chọn mua các sách về thuế và kế toán Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo các đầu sách tại mục Sách thuế và liên hệ cho chúng tôi.

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2014 sủa đổi bổ sung

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung được xuất bản Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư 138/2011/TT – BTC ngày 04/10/2011 của Bộ tài chính.