Sách thuế

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp: ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp - Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012

Sách 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2013

Sách 37 chuẩn mực kiểm toán được biên soạn trên cơ sở Thông tư 214/2012 ban hành mới và Thông tư số 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính theo đề nghị của Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán.

Sách Hướng dẫn quyết toán thuế 2012 và những điểm cần lưu ý về chính sách thuế mới 2013

Để giúp các doanh nghiệp, cá nhân có thu nhập dễ dàng thực hiện quyết toán thuế năm 2012 cũng như kịp thời nắm bắt chính sách thuế mới năm 2013, Tạp chí Thuế đã phối hợp với các Vụ chức năng của Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tập hợp và biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn quyết toán thuế 2012 và những điểm cần lưu ý về chính sách thuế mới 2013”.

Hướng dẫn thực hành lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT trên Excel (tái bản lần 11)

Để giúp các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng có chương trình và tài liệu tham khảo để ứng dụng tin học vào công tác kế toán. Viện Tài chính kế toán và tin học đã biên soạn và phát hành cuốn sách: Hướng dẫn thực hành sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT trên Excel

Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012

Sách: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012 nội dung sách nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, các quy định mới nhất về chính sách thuế, nhà xuất bản Tài chính giới thiệu cuốn sách

Sách 268 câu giải đáp vướng mắc về thuế

Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong vấn đề về thủ tục thuế, chính sách thuế, khai thuế, hoàn thuế, tính thuế, nơi luật thuế, cùng các thông tin vướng mắc về các luật thuế.

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013 (Quyển 2 - Báo Cáo Tài Chính, Chứng Từ Và Ghi Sổ Kế Toán, Sơ Đồ Kế Toán)

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013 (Quyển 2 - Báo Cáo Tài Chính, Chứng Từ Và Ghi Sổ Kế Toán, Sơ Đồ Kế Toán)

Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013 (Quyển 1 - Hệ thống tài khoản kế toán 2013)

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013 (Quyển 1 - Hệ thống tài khoản kế toán 2013)

Sách 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 2013

Bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch lý thuyết ban hành theo văn bản số 851/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 5/3/2013 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được biên soạn trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông đường bộ.

Sách Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành2013

Sách: Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành 2013 bao gồm những nội dung mới nhất về các thông tin sửa đổi, bổ sung của Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ có hiệu lức trong năm 2013

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.