Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ

26/01/2019

Nội dung chi tiết xin hãy Download tại các đường link dưới đây

Thông tư 153 hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Phụ lục Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn nghị định 51 của chính phủ

Nghị định 51 của Chính phủ

Đính chính Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 về hóa đơn bán hàng (Quyết định 2905/QĐ-BTC)

Ngày 28/9/2010 Bộ Tài chính ban hành Thông tư Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên) sử dụng hóa đơn do doanh nghiệp tự in. Doanh nghiệp còn lại có thể phải đặt in hóa đơn ở bên ngoài. Ngoài ra, Thông tư còn quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử trong một số giao dịch.

Nội dung cơ bản của thông tư.

Về loại hóa đơn:

Ngoài các Hóa đơn VAT, hóa đơn bán hàng từ 1/1/2011 có thêm loại Hóa đơn xuất khẩu.
HĐ xuất khẩu là HĐ dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, vào khu phi thuế quan.

Về hình thức hóa đơn, hóa đơn được được thể hiện bằng các hình thức sau: Hóa đơn tự in, Hóa đơn điện tử, Hóa đơn đặt in

1. Hóa đơn tự in

Là Hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán HHDV;

Đối tượng được tự in Hóa đơn :

- DN trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; DN có mức vốn vốn điều lệ đã được hạch toán kế toán từ 5 tỷ đồng trở lên ; các đơn vị SN công lập có SXKD theo quy định của pháp luật được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế.
-Tổ chức kinh doanh trừ các trường hợp trên, được tự in hóa đơn, nếu có đủ các ĐK sau:
+ Đã được cấp mã số thuế;
+ Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;
+ Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm PL về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 20 triệu đồng trở lên trong 365 ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành Hóa đơn tự in trở về trước;.
+ Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán HHDV
+ Là ĐV kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán HHDV gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập Hóa đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

2. Hóa đơn đặt in :

Là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.

Đặt in hóa đơn của các tổ chức cá nhân kinh doanh

-Tổ chức, cá nhân kinh doanh có MST nhưng không đủ điều kiện tự in Hóa đơn đều phải đặt in hóa đơn để phục vụ cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
-Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện tự in hóa đơn nhưng không tự in thì sử dụng hóa đơn đặt in.

Đặt in hóa đơn của cơ quan thuế

Cơ quan thuế chỉ thực hiện bán hoá đơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 11 Thông tư này trong năm 2011. Từ năm 2012 trở đi, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn phải tự tạo hoá đơn để sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Hiệu lực của Thông tư

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế các Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn, Thông tư số 99/2003/TT -BTC ngày 23/10/2003 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC, Thông tư số 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm kê để xác định hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đã mua hoặc hoá đơn do doanh nghiệp đã tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 89/2002/NĐ-CP còn chưa sử dụng.

Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện huỷ hoá đơn và tiến hành tạo hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn mới theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011.

Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư này.

Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoá đơn ngay từ 01/01/2011 được thực hiện tạo hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in và thông báo phát hành hoá đơn ngay từ năm 2010 theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Cùng danh mục

Xử phạt hành chính đối với hóa đơn tự in

Một số xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn tự in, đặt in quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm tự in hóa đơn TAX_INVOICE

Có thể cài đặt phần mềm tự tin hóa đơn bằng đĩa CD hoặc tải TAX_INVOICE.zar giải nén và bắt đầu cài đặt