Địa điểm kê khai nộp thuế môn bài

15/11/2018

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế;

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế;

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế môn bài với cơ quan thuế cấp nào thì kê khai, nộp thuế môn bài tại cơ quan cấp thuế cấp đó. Trường hợp hộ kinh doanh có nhiều cửa hàng trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng một địa phương thì Hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế của bản thân Hộ kinh doanh, đồng thời kê khai, nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng trực thuộc đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu dóng ở những địa phương khác thì kê khai, nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, của hàng, cửa hiệu kinh doanh.

Sau khi nộp thuế môn bài Hộ kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu được cơ quan thuế cấp một thẻ Môn bài hoặc một chứng từ chứng minh đã nộp thuế môn bài (biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách có xác nhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh … làm cơ sở để xuất trình khi các cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh.

Cơ sở Hộ không có địa chỉ cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, hộ vận tải, nghề tự do khác … nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

1. Tờ khai hợp lệ: Tờ khai gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

-  Tờ khai được lập đúng mẫu quy định;

-   Ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại .. của cơ sở kinh doanh.

-   Được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

2.  Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế môn bài Nộp tờ khai thuế Môn bài cho cơ quan quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc như chi nhánh, cửa hàng … kinh doanh ở cùng một địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp tờ khai thuế Môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc khác ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp tờ khai thuế Môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

Người nộp thuế kinh doanh không có địa chỉ cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, hộ vận tải, nghề tự do khác … nộp hồ sơ kê khai thuế Môn bài cho Chi cục thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

3. Thời hạn nộp tờ kê khai thuế

-  Trường hợp người nộp thuế đang kinh doanh, thời hạn nộp tờ khai thuế Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm đó.

-   Trường hợp người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc của người nộp thuế bắt đầu kinh doanh, thời gian nộp tờ khai thuế Môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

4. Trách nhiệm pháp lý của cơ sở kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh đối với việc kê khai.

Cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc lập tờ khai thuế. Trường hợp cơ quan thuế qua công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện các số liệu trên tờ khai thuế là không trung thực, không chính xác, cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cùng danh mục

Nghiên cứu đưa thuế môn bài vào danh mục phí và lệ phí

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ cần nghiên cứu đưa thuế môn bài vào Danh mục phí và lệ phí.

Nộp thuế môn bài

Theo Mục II Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ thì nộp thuế môn bài được quy định như sau:

Mẫu thuế môn bài (tờ khai thuế môn bài)

Mẫu thuế môn bài (tờ khai thuế môn bài) sử dụng là Mẫu tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI được sử dụng chung cho các trường hợp kê khai bao gồm: kê khai lần đầu trong năm, kê khai điều chỉnh, bổ sung và kê khai của cơ sở mới thành lập.....

Thuế môn bài 2010

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập năm 2010,được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2010 thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm......

Bậc thuế môn bài

Các tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bài theo bốn bậc thuế môn bài bao gồm: Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam..........

Khai thuế Môn bài

Hộ kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì phải kê khai, nộp thuế môn bài cả năm....

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.