Biểu thuế

Biểu thuế ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2010-2012 (AIFTA)

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2010-2012((AIFTA)

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 2010

Thông tư số 216/2009/TT-BTC ban hành ngày 12/11/2009 Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Biểu thuế ASIAN - ÚC - Newzeland (AANZFTA) giai đoạn 2010 - 2010

Thông tư 217 Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Úc - Newzeland (AANZFTA) giai đoạn 2010 – 2012.

Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) giai đoạn 2009-2012

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA) giai đoạn 2009-2012.

Biểu thuế ASEAN-Nhật Bản (AJCEPT) giai đoạn 2008-2012

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEPT) giai đoạn 2008-2012

Biểu thuế nhập khẩu ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2009-2011

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2009-2011

Biểu thuế ưu đãi đặc biệt ASIAN - Hàn Quốc

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011...

Biểu thuế CEPT các nước Asian giai đoạn 2008 -2013

Biểu thuế nhập khẩu ưu đã đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008 – 2013..

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.