Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

01/11/2022

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại hội nghị “Triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2014, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế” của Tổng cục Thuế ngày 3/7/2014 diễn ra tại Hà Nội. Cùng tham dự hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; lãnh đạo Tổng cục Thuế; Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và địa phương.

Quyết liệt các giải pháp quản lý thu

================================

“Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam: Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2014 đề ra của Tổng cục Thuế là triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, cụ thể:Tập trung thanh tra kiểm tra, chống thất thu thuế, chống nợ đọng thuế, chống chuyển giá, chống trốn thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2014 được giao; Tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành thuế, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN; Tăng cường quản lý kỷ cương, kỷ luật nội ngành, phát huy tinh thần trách nhệm của cán bộ thuế trong thực thi công vụ, triển khai các giải pháp chống lãng phí, tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong ngành thuế. Tôi tin tưởng rằng, năm 2014, ngành Thuế sẽ hoàn thành dự toán thu ngân sách".

=====================================

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế tại hội nghị, ngay từ đầu năm 2014, Tổng cục Thuế đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2014, cơ quan thuế các cấp đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng và khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN; đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đối thoại doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

Kết quả thu 6 tháng đầu năm 2014 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 335.090 tỷ đồng, đạt 53,7% so dự toán, bằng 49,5% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,5% so cùng kỳ, trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 54.437 tỷ đồng, đạt 63,9% so dự toán và bằng 97,7% so cùng kỳ; Thu nội địa trừ dầu ước đạt 280.653 tỷ đồng, bằng 52,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 47,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Có 46/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán và 17/63 địa phương đạt dưới 50% dự toán.; Có 49/63 địa phương tăng trưởng so với cùng kỳ và 14/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Công tác thanh tra, kiểm tra đạt khá, theo đó, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra kiểm tra được 20.983 doanh nghiệp, đạt 28% kế hoạch năm; tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.119,2 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ, giảm lỗ  6.479 tỷ đồng, tăng 250% so cùng kỳ.

Riêng đối với thanh tra hoạt động chuyển giá, từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 557 doanh nghiệp nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá. Qua đó đã truy thu, truy hoàn và xử phạt là 579,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 25,6 tỷ đồng, giảm lỗ là 1.517,2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, cùng với việc ghi nhận những thành tích đã đạt được của Tổng cục Thuế trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã khái quát về tình hình kinh tế thời gian qua và cho biết, sẽ vẫn còn những khó khăn mà toàn ngành Tài chính cần phải quyết tâm vượt qua. Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Thuế đặt ra trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Thuế cần phải tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp sau:

Một là, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-BTC ngay 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Tổng cục Thuế, từng cơ quan Thuế trong năm 2014; đồng thời phải có kế hoạch, có giải pháp để khắc phục có hiệu quả 8 nhóm tồn tại hiện nay của hành chính thuế

Hai là, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, báo cáo với các đồng chí thường trực tỉnh/thành ủy, thường trực UBND các tỉnh/thành phố đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính. Phối hợp giữa các cơ quan liên quan để khắc phục những tồn tại về quản lý, thu sử dụng đất, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tiền thuê đất.

Ba là, Tổng cục chỉ đạo các Cục Thuế địa phương huy động các nguồn lực, tập trung đẩy nhanh, mạnh việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 (thanh tra đạt tối thiểu 1,65% số doanh nghiệp đang quản lý thuế và kiểm tra tại doanh nghiệp tối thiểu 13% số doanh nghiệp đang quản lý thuế). Chú trọng thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực: chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, doanh nghiệp giao dịch thanh toán qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ; thanh tra đối với các DN lớn, các DN có vốn đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan chức năng như: Công an, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra, Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước, Kế hoạch – Đầu tư để chống trốn thuế, gian lận thuế.

Bốn là, xây dựng và thực hiện quyết định về kế toán thuế nội địa theo dõi tình hình thực hiện hiện nghĩa vụ NSNN, tình hình nợ thuế của từng người nộp thuế để xác định chính xác tiền phạt chậm nộp của từng khoản nợ của người nộp thuế. Phải đẩy mạnh việc thực hiện đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cũng như tăng cường các biện pháp quản lý nợ đọng thuế, đây mạnh việc phối hợp với KBNN, sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng của Cục Thuế, Chi cục Thuế để khắc phục tình trạng tiền thuế đã nộp ngân sách nhưng đang chờ điều chỉnh.

Năm là, theo dõi sát tiến độ, phối hợp với các đơn vị liên quan (Vụ NSNN, Cục TCDN, Vụ TCNH...) trình Bộ, trình Chính phủ về các khoản thu lớn như phí lãnh sự Bộ ngoại giao, thu từ NHNN, thực hiện đề án giá khí thị trường...

Sáu là, phát động phong trào cải cách thủ tục hành chính trong toàn cơ quan thuế các cấp từ trung ương đến cơ sở, rà soát các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý, giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm phiền phức cho người nộp thuế. Đồng thời, tổ chức triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia. Trong đó có việc giảm thời gian thực hiện TTHC thuế của người nộp thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế.

Bảy là, tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành; Tổng cục Thuế cần tổ chức nhiều hơn nữa các buổi họp báo, công bố kết quả thực hiện và triển khai các biện pháp cho thời gian tiếp theo, gần gũi, đồng hành cùng cơ quan báo chí.

Tám là, Thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch của Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh công tác kê khai thuuế qua mạng, theo hướng bên cạnh việc mở rộng về số lượng cần phải nâng cao về chất lượng. Phấn đấu, cuối năm 2014, có 90%  số DN kê khai thuế qua mạng. Mở rộng hình thức nộp thuế điện tử; thực hiện chữ ký số trên diện rộng đối với đề án kết nối thông tin 04 ngành (thuế, hải quan, kho bạc, tài chính); Duy trì, củng cố và vận hành ổn định ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý Thuế thu nhập cá nhân tại 63/63 Cục Thuế.

Chín là, triển khai sắp xếp bộ máy, kiện toàn hệ thống pháp chế, thanh tra thuế các cấp. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhận lực, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho cán bộ trẻ, có chuyên môn tốt, có năng lực phát triển.

Cuối cùng, thực hiện quản lý chi tiêu ngân sách đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch và tiết kiệm. Đảm bảo quản lý chặt chẽ chi hoàn thuế GTGT theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ tại Thông tư số 150/TT-BTC.

Thành tích đáng tự hào

*****Cũng tại hội nghị, nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể thuộc Tổng cục Thuế, Bộ trưởng  Đinh Tiến đã trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013 gồm 07 tập thể: Tổng cục Thuế, Cục Thuế TPHCM, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Vụ Quản lý thuế DN lớn, Cục Công nghệ Thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế.

Ngành thuế chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chống các hành vi gian lận, trốn thuế

Ngay từ năm 2014, toàn ngành Thuế đã ưu tiên đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống các hành vi gian lận, trốn thuế, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, chống các hoạt động chuyển giá thông qua giao dịch liên kết để khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 20.708 doanh nghiệp và kiểm tra 732.578 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt 4.089,04 tỷ đồng. Trong đó: truy thu, truy hoàn là 2.594,6 tỷ đồng; tiền phạt là 909,8 tỷ đồng; tiền thuế điều chỉnh qua kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế là 584,7 tỷ đồng. Số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước đạt 2.532,8 tỷ đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế đã phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm về thuế GTGT như: ghi nhận doanh thu không đúng trong kỳ tính thuế; Kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra theo tỷ giá quy đổi thấp hơn tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh doanh thu; không xuất hóa đơn, không kê khai thuế GTGT đầu ra đối với khối lượng công việc xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao; không xuất hóa đơn, không kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng; Không hạch toán doanh thu vào sổ sách kế toán để trốn thế (khai thác tài nguyên, kinh doanh ăn uống, kinh doanh vận tải,...

Nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật như quy định cho phép các doanh nghiệp được tự in, sử dụng hóa đơn; điều kiện thành lập doanh nghiệp thông thoáng...để thành lập nhiều "doanh nghiệp ma" mà chủ doanh nghiệp là những người cùng gia đình, họ hàng đứng tên thành lập, mua bán hóa đơn lòng vòng với nhau nhằm kê khai khấu trừ, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

Ngoài ra, từ đầu năm 2014 đến nay, ngành Thuế cũng đã tăng cường công tác thanh tra chống chuyển giá, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 361 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động liên kết. Qua công tác thanh tra đã truy thu, truy hoàn và xử phạt 287,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 17,6 tỷ đồng, giảm lỗ là 1.232,5 tỷ đồng.

NPM

<

>
<

>

 

Theo Mof.gov.vn

Cùng danh mục

Bãi bỏ hàng loại các thủ tục thuế không cần thiết

Bộ Tài chính sẽ rà soát bãi bỏ các thủ tục không cần thiết để giảm thời gian kê khai và nộp thuế; giảm thời gian thông quan của các DN xuất nhập khẩu, phấn đấu đến giữa tháng 9 sẽ giảm được 201 giờ.

Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế Và Hải Quan

Thủ tướng yêu cầu ngành Thuế cần tiếp tục đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao 2014; thực hiện thành công chương trình cải cách hiện đại hóa ngành Thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.