Nỗ lực chống thất thu và đôn đốc thu nợ đọng thuế

30/06/2021

Năm 2013, thực hiện chính sách thuế mới cũng như nhiều ưu đãi về thuế của Chính phủ đã làm giảm nguồn thu trên địa bàn Hà Nội dự kiến 11.328 tỷ đồng.

Để quản lý thu thuế đạt hiệu quả, Cục Thuế Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt, các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp công tác thuế; chú trọng công tác đôn đốc kê khai, nộp thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nợ đọng thuế...Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố thành lập Ban chỉ đạo Thành phố về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013; Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu nợ đọng thuế. Đồng thời, Cục Thuế cũng triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp; đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 8 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội mới thu đạt 48,9% dự toán pháp lệnh, bằng 90,9% so cùng kỳ năm trước. Nói chung các khoản thu, sắc thuế đều đạt thấp.

Trước tình hình nhiệm vụ thu 4 tháng cuối năm đang đặt ra nhiều thách thức, Cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp đã đề ra. Các đơn vị trực thuộc đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ thu của mình và tăng cường chống thất thuế, đôn đốc thu nợ đọng thuế:

Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm: Xây dựng kế hoạch thu từng tháng, quí, năm và đề ra những biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, thu nợ. Tham mưu với UBND quận: thành lập các đoàn liên ngành chống thất thu thuế; chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường quận phối hợp với Chi cục để phân loại và đôn đốc thu thông qua cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo UBND các phường, Ban quản lý các chợ, các ban ngành trong quận phối hợp thu thuế... Hàng tháng kiểm tra tờ khai thuế, chú trọng những doanh nghiệp trọng điểm, qua đó ghi thu tăng so cùng kỳ gần 48 tỷ đồng. Ban hành 94 quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT), xử phạt và truy thu 21,73 tỷ đồng. Phối hợp UBND các phường, Ban quản lý chợ kiểm tra, kiểm tra và đưa 1.211 hộ mới vào quản lý, thuế tăng 1,661 tỷ đồng/tháng; điều chỉnh 9.217 hộ, thuế Giá trị gia tăng (GTGT) tăng 2,729 tỷ đồng/tháng và thuế Thu nhập cá nhân của 5.684 hộ tăng 771 triệu đồng. 

Đặc biệt kiểm tra, rà soát các hộ kinh doanh ngành hàng đặc thù và điều chỉnh 96 hộ, tăng thuế 348 triệu đồng/tháng. Chi cục đã tham mưu UBND quận thành lập 2 tổ liên ngành và đã thu nợ được 53 đơn vị được 19,6 tỷ đồng. Qua rà soát, đôn đốc thu hồi nợ đọng và đã ban hành 3 quyết định cưỡng chế trích tiền gửi tại Ngân hàng nộp vào ngân sách nhà nước 809 triệu đồng...nâng tổng thu nợ 96,1 tỷ đồng. Do tuyên truyền, khuyến khích NNT sử dụng tiện ích của cơ quan thuế nên hồ sơ kê khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 129% so với chỉ tiêu giao. 

Tuy gặp nhiều khó khăn về nguồn thu, nhưng triển khai quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường chống thất thu và thu hồi nợ đọng nên đến nay đã thu đạt 56,8% dự toán và bằng 96,2% so cùng kỳ; nếu trừ tiền sử dụng đất, đạt 62,7% và tăng 34%. Thuế ngoài quốc doanh đạt 56,3% và tăng 26,5% so cùng kỳ. Chi cục đã và đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý 100% hộ kinh doanh trên địa bàn; rà soát, kiểm tra 100% tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính năm 2012; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ NNT và kiểm tra chống thất thu, khai thác nguồn thu; đưa danh tính các đơn vị chây ỳ nợ thuế lên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp tốt với công an thực hiện quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Chi cục Thuế quận Cầu Giấy: Do chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, phối hợp có hiệu quả với khối nội chính quận, Chính quyền các phường, Ban quản lý chợ thu dóc các loại thuế và tăng cường chống thất thu, khai thác thác nguồn thu nên đến nay thu thuế đạt 61,8% dự toán thu năm, tăng 76% so cùng kỳ năm trước. Thuế ngoài quốc doanh đạt 65,4% dự toán, tăng 78% so với cùng kỳ; thuế môn bài đạt 106% ghi thu năm và tăng 12% so cùng kỳ; các sắc thuế đạt tỷ lệ dự toán cao và tăng so cùng kỳ. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất mới thu đạt 38,2% dự toán pháp lệnh. 

Chi cục đã thành lập 25 đoàn cùng với Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách của quận thường xuyên kiểm tra chống thất thu các lĩnh vực: hộ kinh doanh vãng lai, sớm tối, trung tâm thương mại, dạy nghề, bãi trông giữ xe; rà soát hộ đưa vào quản lý; điều chỉnh doanh thu, mức thuế sát thực tế; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý những trường hợp mua bán, sử dụng hóa đơn. Tăng cường xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế và chống thất thu, khai thác nguồn thu nên tỷ lệ nộp tờ khai khối doanh nghiệp thường đạt trên 95%; tăng cường phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế và đã xử phạt 286 đơn vị, thu 301,6 triệu đồng. Tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế theo đánh giá rủi ro về thuế và điều chỉnh 74 hồ sơ, thuế tăng 4,6 tỷ đồng; kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm, điều chỉnh giảm lỗ 65 tỷ đồng và đề nghị kiểm tra tại doanh nghiệp 96 hồ sơ; hoàn thành 255 cuộc kiểm tra tại trụ sở NNT, xử lý truy thu, hoàn và phạt 184 đơn vị thu 23,6 tỷ đồng. Tăng cường đôn đốc thu nợ thuế và đã ban hành 28.361 thông báo, số tiền phạt 28 tỷ đồng và thông báo cưỡng nợ thuế thu 35 tỷ đồng…đã nâng tổng thu nợ trong năm là 277,4 tỷ đồng.

- Chi cục Thuế huyện Gia Lâm: Chính sách thuế đã tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trên địa bàn nên đã giảm tiền thuê đất khoảng 57,49 tỷ đồng; tiền sử dụng đất được gia hạn và chuyển mục đích sử dụng, xin khấu trừ giảm 561,59 tỷ đồng...Đây là nguồn thu không nhỏ đối với địa bàn kinh tế chưa phát triển. 

Để bù hụt thu, Chi cục đã tranh thủ sự chỉ đạo chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp. Đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho NNT, qua đó đã hạn chế vi phạm kê khai, nộp thuế. Phối hợp với bộ phận “một cửa liên thông” của huyện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả kịp thời, đúng chính sách theo quy định. Tăng cường kiểm tra kê khai thuế; thanh tra kiểm tra; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế của NNT. Hướng dẫn, trả lời chính sách thuế cho NNT với nhiều hình thức; phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ vận động kê khai thuế qua mạng... Hàng tháng đôn đốc NNT nộp tờ khai GTGT đạt trên 93%; đồng thời xử phạt 16 trường hợp chậm nộp 60,5 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc kê khai nộp thuế của NNT và đã thông báo phạt 967 lượt, thu 3,6 tỷ đồng; 57 lượt cưỡng chế thu nợ thuế và phạt 630 triệu đồng, qua đó đã thu nợ hơn 43 tỷ đồng. Phối hợp chính quyền các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát tăng cường chống thất thu với nhiều hình thức, qua đó, đã tăng thu 2,45 tỷ đồng. Hoàn thành 70 quyết định kiểm tra, truy thu và phạt 44 đơn vị thu hơn 2 tỷ đồng. UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ cấp đất và đã tăng thu tiền sử dụng đất 51,328 tỷ đồng. Do vậy, Chi cục đã thu đạt 30% dự toán pháp lệnh, tăng 32% so cùng kỳ; nếu trừ thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất đạt 63%, tăng 26%. Thuế ngoài quốc doanh đạt 62% và tăng 59% so cùng kỳ.

Những tháng còn lại cuối năm, Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ NNT; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, khai thác các nguồn thu và  các biện pháp đôn đốc thu, cưỡng chế nợ thuế; thành lập thêm các đoàn đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, kiểm tra tại trụ sở NNT; tiếp tục triển khai, mở rộng các dự án quản lý thuế hiện đại. Huyện Gia Lâm đã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế cùng với 4 đoàn đôn đốc thu nợ và 5 đoàn kiểm tra tại trụ sở NNT của Chi cục, tin chắc sẽ xử lý các đối tượng vi phạm trốn lậu thuế, nợ thuế...

Theo mof.gov.vn

Cùng danh mục

Bãi bỏ hàng loại các thủ tục thuế không cần thiết

Bộ Tài chính sẽ rà soát bãi bỏ các thủ tục không cần thiết để giảm thời gian kê khai và nộp thuế; giảm thời gian thông quan của các DN xuất nhập khẩu, phấn đấu đến giữa tháng 9 sẽ giảm được 201 giờ.

Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế Và Hải Quan

Thủ tướng yêu cầu ngành Thuế cần tiếp tục đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao 2014; thực hiện thành công chương trình cải cách hiện đại hóa ngành Thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại hội nghị “Triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2014, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế” của Tổng cục Thuế ngày 3/7/2014 diễn ra tại Hà Nội. Cùng tham dự hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; lãnh đạo Tổng cục Thuế; Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và địa phương.

Tổng cục Thuế chuyển trụ sở làm việc

Từ ngày 30/4/2014, Cơ quan Tổng cục Thuế sẽ chuyển đến địa chỉ mới tại Tòa nhà VTC - số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, TP Hà Nội.

Tổng cục thuế đưa ra các giải pháp để ngăn chặn cán bộ thuế nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người nộp thuế

Trong thời gian qua, bên cạnh những mặt tích cực của cơ quan Thuế các cấp là triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn tồn tại không ít hạn chế tạo dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín, vị thế của ngành Thuế.

Chính sách thuế trong hoạt động gia công tại Việt Nam

Một trong nhiều vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư vào Việt Nam nói chung và khi thực hiện hoạt động gia công nói riêng là các quy định về thuế. Có thể nói, chính sách thuế có ảnh hưởng lớn đến quyết định của nhà đầu tư.

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.