Ngày 7/7 chính thức triển khai thí điểm Chế độ kế toán nội địa

18/11/2022

Ngày 7/7/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1544/QĐ-BTC chính thức triển khai thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa trong các đơn vị trong hệ thống thuế; các đơn vị tham gia phối hợp tổ chức thu NSNN (Kho bạc Nhà nước; cơ quan tài chính; các tổ chức, cá nhân thực hiện ủy nhiệm thu) và người nộp thuế, kể cả đại lý thuế và các tổ chức T-VAN.

Theo đó, toàn bộ các nghiệp vụ ghi chép, phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc NSNN của người nộp thuế do cơ quan thuế quản lý; tình hình thanh toán với NSNN và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan của cơ quan thuế; tình hình hoàn trả khoản thu của NSNN cho người nộp thuế; kết quả hoạt động nghiệp vụ quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp đều được bao quát bởi hệ thống kế toán thuế.<

>

Về nguyên tắc, chế độ kế toán thuế nội địa được thực hiện thống nhất cả về tổ chức công tác kế toán thuế và nghiệp vụ kế toán thuế theo một hệ thống chỉ tiêu báo cáo duy nhất, có khả năng đối chiếu với báo cáo thu NSNN. Các nghiệp vụ này cũng được thực hiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý tự động với cơ sở dữ liệu kế toán thuế tập trung tại Tổng cục Thuế và phù hợp với hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính; có cả khả năng tích hợp, trao đổi thông tin với hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc và các hệ thống thông tin khác có liên quan nên đảm bảo tỉnh tập trung và tự động hoá cao, phục vụ đắc lực và hiệu quả cho công tác quản lý thu NSNN.<

>

Trong thời gian áp dụng thí điểm là năm tài chính 2014, Tổng cục Thuế sẽ lựa chọn cục thuế, chi cục thuế phù hợp để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thí điểm; cũng như chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc triển khai như: phần mềm ứng dụng kế toán thuế; đào tạo, bố trí, phân công cán bộ...; đồng thời phối hợp với các cơ quan có chức năng liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.<

>

Cùng danh mục

Đề xuất hỗ trợ hưởng thuế suất 10% trong 15 năm đối với ngành công nghiệp

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, sáng 3/11, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.

Đề xuất xóa bỏ tiền phạt chậm nộp thuế

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, sáng 3/11, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Những điểm mới

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 4716/TCT-CS giới thiệu những nội dung mới của Thông tư 151/2014/TT-BTC. Theo đó, nhiều quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Những quy định mới trong thông tư 78/2014/TT-BTC về Thuế TNDN

Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/8/2014 và thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC.

Tiếp tục đưa ra các sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính thuế nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp

Bộ tài chính hoàn tất dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều tại nghị định quy định về thuế và đang trình Chính phủ - có nội dung cơ bản như sau:

Metro chưa từng nộp thuế thu nhập trong thời gian kinh doanh ở Việt Nam

Doanh thu tăng hơn 24 lần, liên tục mở rộng và hiện có 19 trung tâm bán buôn, song suốt thời gian kinh doanh ở Việt Nam, Metro Cash & Carry liên tục báo lỗ và chưa từng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.