Giấy phép lao động

Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động cấp giấy phép lao động

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP về Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cấm sử dụng lao động nước ngoài thực hiện công việc lao động Việt Nam có khả năng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó có nội dung cấm sử dụng lao động nước ngoài làm công việc lao động Việt Nam có khả năng thực hiện.

5 điều kiện cấp giấy phép lao động nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó quy định 5 điều kiện cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài.

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động được quy định như thế nào?

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng hiểu rõ hơn một số thông tin về giấy phép lao động. Sau đây là 1 số thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Quy định mới về thời hạn giấy phép lao động từ ngày 1/5/2013

Theo quy định của Điều 173 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013 thì “Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm”

Những trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu theo quy định của pháp luật?

Nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề làm việc tại Việt Nam, công ty Tư vấn Asimic xin đưa ra một số trường hợp giấy phép lao động của người nước ngoài hết hiệu lực hoặc vô hiệu theo quy định của pháp luật

Gia hạn giấy phép lao động

Nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài tiếp tục làm việc tại Việt Nam, công ty Tư vấn Asimic xin đưa ra một số thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động?

Nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, công ty Tư vấn Asimic xin đưa ra một số hướng dẫn về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động

Những trường hợp người nước ngoài được miễn Giấy phép lao động Việt Nam

Nhằm giúp cho khách hàng hiểu biết hơn về giấy phép lao động, công ty Tư vấn Asimic xin đưa ra một số thông tin về những trường hợp miễn giấy phép lao động dành cho người nước ngoài

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.