Thành lập công ty

Công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH là loại hình công ty mà thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên công ty TNHH không vượt quá năm mươi; Thành viên công ty TNHH chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;..

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;..

Điều lệ công ty

Nội dung cụ thể của điều lệ công ty căn cứ vào loại hình công ty. Có các loại điều lệ công ty như sau: Điều lệ công ty cổ phần;Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Điều lệ công ty hợp danh...

Thành lập công ty cổ phần

Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;..

Thành lập công ty tnhh (công ty trách nhiệm hữu hạn)

Tên công ty TNHH phải viết được bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được và bao gồm hai thành tố...

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tên doanh nghiệp tư nhân phải viết được bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được....

Công ty hợp danh

Tên công ty hợp danh phải viết được bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được và bao gồm hai thành tố..

Thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh

Theo quy định pháp luật hiện hành có một số nghành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ pháp lý; Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm.....

Các ngành nghề cần vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh

Theo quy định pháp luật tính đến ngày 30.7.2008 các ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh bao gồm: Tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng.........

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.