Dự thảo thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng vàng trang sức giảm còn 0 - 2 %

09/08/2022

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng.

Theo đó các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng được sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu là các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mức thuế suất thuế xuất khẩu mới dự kiến từ 0 -2% (mức thuế trước đây là từ 25-30%), trong đó mức thuế suất 2% áp dụng cho các sản phẩm có hàm lượng vàng trên 95% trở lên. Cụ thể như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất
(%)

71.13

Đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ
trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại
được dát phủ kim loại quý.

 

 

- Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc
dát phủ kim loại quý:

 

7113.11

- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc
dát phủ kim loại quý:

 

7113.11.10

- - - Bộ phận

0

7113.11.90

- - - Loại khác

0

7113.19

- - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc
chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:

 

 

- - - Bộ phận:

 

7113.19.10

- - - - Bằng vàng, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

7113.19.10

- - - - Loại khác

0

 

- - - Loại khác:

 

7113.19.90

- - - - Bằng vàng, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

7113.19.90

- - - - Loại khác

0

7113.20

- Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý:

 

7113.20.10

- - Bộ phận

0

7113.20.90

- - Loại khác

0

 

 

 

71.14

Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận rời
của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý
hoặc kim loại dát phủ kim loại quý.

 

 

- Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc
dát phủ kim loại quý:

 

7114.11.00

- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc
dát phủ kim loại quý khác

0

7114.19

- - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc
chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:

 

7114.19.00

- - Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim
loại quý, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

7114.19.00

- - - Loại khác

0

7114.20.00

- Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý

0

 

 

 

71.15

Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc
kim loại dát phủ kim loại quý.

 

7115.10.00

- Vật xúc tác ở dạng tấm đan hoặc lưới,
bằng bạch kim

0

7115.90

- Loại khác:

 

7115.90

- - Bằng vàng hoặc bạc:

0

7115.90.10

- - -  Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ
kim loại quý, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

7115.90.10

- - - Loại khác

0

7115.90.20

- - Bằng kim loại mạ vàng hoặc mạ bạc

0

7115.90.90

- - Loại khác

0

 

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ, đối với các mặt hàng đồ kim hoàn bằng vàng (thuộc nhóm 71.13), đồ kỹ nghệ bằng vàng (thuộc nhóm 71.14) và các sản phẩm khác bằng vàng (thuộc nhóm 71.15) để được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 0%: Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định chung, phải có giấy giám định hàm lượng vàng dưới 95% do Trung tâm đo lường chất lượng thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và công nghệ cấp.

Theo thoibaonganhang.vn

Cùng danh mục

Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản xuống 0%

Ngày 03/11/2014, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có công văn số 186/2014/CV-VASEP v/v góp ý về sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO năm 2015 đối với một số mặt hàng.

Thông tư số 126/2014/TT-BT quy định về kê khai và nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư 122/2014/TT-BTC áp mức thuế nhập khẩu 15% đối với khung gầm đã gắn động cơ

Thông tư 122/2014/TT-BTC sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Điều chỉnh tăng mức giá tham chiếu mặt hàng ắc quy nhập khẩu.

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời các công ty ắc quy: TNHH GS Việt Nam, Cổ phần pin ắc quy miền nam, LeLong Việt Nam kiến nghị bổ sung, điều chỉnh tăng mức giá tham chiếu mặt hàng ắc quy NK.

Xác định thuế nhà thầu đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa

    Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam có văn bản gửi về Bộ Tài chính kiến nghị về việc xác định thuế nhà thầu đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa có kèm theo điều khoản bảo hành bắt buộc.

Thông tư 109/2014/TT-BTC miễn thuế nhiều loại hàng hóa trong khu kinh tế cửa khẩu

Nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt... là những quy định quan trọng trong Thông tư 109/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu vừa được Bộ Tài chính ban hành.

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.